Supportgaranti

Garantien gjelder alle henvendelser til support:  

  • Mandag - fredag kl 0900 - 1600
  • Respons innen 24 timer


Mindre oppdrag/endringer som krever maks 30 minutter arbeid, utføres innen 48 timer:

  • Mandag - fredag kl 0900 - 1600
  • Utføres innen 48 timer


Garantien forutsetter at henvendelsen rettes mot:

  • epost: support@visto.no
  • tlf: 70 13 06 80

Vi er kun en telefon unna!