Drift og sikkerhet

Driftssikkerhet er elementer som er viktig for våre kunder og noe som vi har fokus på. Vi har selv ikke spisskompetanse innen området, så dette er overlatt til de som kan og jobber med sikkerhet.

Våre servere er sikret med høyeste nivået for fysisk sikkerhet, miljømessig sikkerhet, strømforsyning og teknologisk sikkerhet.

Fysisk sikkerhet

 • Sikkerhetspersonell på stedet, 24x7x365
 • Full overvåkning med adgangsbegrensning spesifisert av kunden
 • Intern og ekstern kontinuerlig TV-overvåkning i lukket sløyfe, overvåkning med lagring av data, betjent 24x7x365
 • Selvutstyrt, i fullservice romrekke med vegger
 • 24x7x365 teknisk ekspertise på stedet, og tidfestet forebyggende vedlikehold

Teknologisk sikkerhet

 • De sikkerhetsmessige systemene ved datasentrene er utviklet for å gi den påkrevde funksjonalitet og redundans for å sikre optimal drift for kundene. Her er det moderne løsninger for kontroll over lufttemperatur, luftfuktighet, filtrering og miljøet forøvrig.
 • Avstandskortlesere
 • Alarmsystemer som en del av fasilitetene
 • Avanserte elektriske beskyttelsessystemer
 • Systemer for påvisning og stans/slukking av varme og røyk
 • Systemer for lekkasjepåvisning
 • Avanserte bygningsadministrasjonssystemer med utvidelser
 • Tilpasningsklart alarmsystem for utstyr, med integrert feilhåndtering, situasjoner, alarmmeldinger og tilpasset rapportering

Høy strømkapasitet

 • Full oppetid gjennom UPS-er og to vedlikeholds-strømforsyninger til hvert serverrack  
 • Driftsklare dieselgeneratorer som overtar ved strømbrudd av lengre varighet
 • Individuell kostnadsberegning av strømforbruket for hver enkelt kundemodul