Kartlegging

Vi hjelper deg med å lage en webstrategi på bakgrunn av følgende kartlegging: 

  • Hvordan skape trafikk inn til dine nettsider?
  • Hvordan opplever brukeren nettstedet i dag, og hva kan gjøres bedre?
  • Hva er brukerbehovet, og hva ønsker du å formidle?
  • Hvordan finner brukeren din nettside?
  • Hvilke søkermotorer benyttes?

Husk at brukeren vurderer din nettside opp mot konkurrenter. Et tydelig innhold med blant annet pris, betingelser og produktinfo er viktig! Det skal være enkelt og oversiktlig for bruker å navigere seg gjennom nettsidene frem til beslutningsfasen og gjennomføre en bestilling eller et kjøp.