Idéutvikling

Idéprosessen er en spennende og morsom fase. Her er det lov å tenke utenfor boksen!
Sammen
 utvikler vi den gode ideen som skal gjenspeiles i nettsidene.
Vi lager en trestruktur - også kalt navigasjonstruktur, kommer med forslag til layout og ser på antall landingssider.

Som sjekkliste tar vi for oss Morville-modellen:

  • Gjenfinnbart: Nettsiden må være enkel å finne - og spesielt på søkermotorer. Ved bruk av SEO legger man inn relevante søkeord/nøkkelord som brukes på forskjellige steder på nettsidene.
  • Tilgjengelighet: Nettsiden må være tilgjengelig for alle brukere. Skriv teksten på en tilgjengelig måte.
  • Attraktivt: Nettsiden må oppleves som tiltalende av brukerne. Enkel design er kanskje det viktigste elementet for å skape et ryddig helhetsinntrykk.
  • Brukervennlighet: Nettstedet skal være enkel å navigere seg i gjennom, så brukeren raskt finner den informasjon og funksjoner som han har bruk for. Brukerkvalitet, korrekt informasjon og brukevennlig funksjonalitet.
  • Troverdighet: Nettstedet og dets avsender må være troverdige leverandører av den informasjonen som nettstedet inneholder og representerer.
  • Nyttighet: Nettstedet må være nyttig for brukeren og ha en faktisk bruksverdi.

​Peter Morville er opphavsmann til fagområdet informasjonsarkitektur, og har definert en sjekkliste (Morville-modellen) med 6 viktige elementer som optimaliserer brukerens opplevelse av nettsidens kvalitet.