Webdesign

Utifra idéforslaget er det laget skisser, og når i ideen er i boks starter prosessen med å sette den ut i live. Med form og farge skal det visuelle budskapet forsterkes.
Vår designer skisserer hvordan nettstedet skal se ut, og deretter blir skissene implementerert og designet i vårt publiseringsprogram Visto CMS. Prosjektet er nå realisert og nettsiden skal fungere i alle nettlesere og på alle plattformer.